Stanovačka na bágrovisku. Z prava: Joľko, Daniel a ja. Geniálna plechová loďka zvaná tieľ aj vaňa.