Ako rýchlo urobiť na linuxe prístup na Inet pre lokálnu sieť s Kernelom 2.4.x a IPTABLES
Preklad adries je tu urobený úplne geniálne. Pokiaľ máte napr. Jedno pripojenie a potrebujete aby celá vaša lokálna sieť mohla behať po internete. Stačí skompilovať jadro s podporou NAT tzn. zapnúť v nastovovaní kernelu v položke Networking options voľbu Network packet filtering. a potom zapnúť moduly v položke IP Netfilter Configuration. Treba mať nainštalovaný balíček iptables. a pravidlo pre sprístupnenie siete môže vyzerať napr takto:
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE -s 192.168.0.0/24 -d 0/0
čo znamená tento zápis ?
Voľba -o eth1 - je výstupné zariadenie na ktoré sa bude posielať preklad adries.
Môže to byť analógovýmodem teda napr: ppp0 alebo isdn pripojenie ippp0 alebo ako to tu mám v príklade sieťová karta.
Voľba -s 192.168.1.0/24 - je rozsah sieťových adries lokálnej siete.
a prepínač -d 0/0 znamená aké vonkajšie adresy budú viditeľné. Celý internet je 0/0.

Toľko v krátkosti. Ahoj Peter. beko@beko.sk