Niečo o mne.


Vývojový diagram mojej osoby:
Štádium detstvo
Štádium stredná škola ( že by aj puberta ? )
Štádium dnes
Charakteristika osobnosti č.9 (som aj ja) podľa eneagramu ktorí poskytol Inky. Ďakujem.
Nevykúpené chovanie: Osudové, bezradné, tvrdošijné
Normálne chovanie: Prispôsobivé, nenáročné, nerozhodné
Vykúpené chovanie: Prijímajúce, mierumilované, cieľavedomé
Mierotvorci. Prijímajú iných bez predsudkov. Zmysel pre čestnosť, ktorý z nich za určitých okolností môže urobiť bojovníkov za pravdu a spravodlivosť. Vyjadruje zrejme pôvodnú, neskazenú ľudskú bytosť - pôvodné národy Afriky sú väčšinou deviatky. Navonok pôsobia lenivo - ale je to skôr nepochopenie. Nerozumejú často svojmu vlastnému vnútru. Musia najprv. objaviť, čo vlastne chcú a čím sú. Sú generalisti - zo všetkého vedia niečo, ale v ničom nie sú majstri. Sú akosi "všade a nikde". Radi plávadú v prúde a niekedy neodhalia svoje talenty len preto, že im chýba odvaha. Lepšie rozumejú potrebám iných, než svojim. Často boli v rodine prehliadané a rezignovali na to ako na seba upozorniť, inokedy zase od malička rozmaznávané. Málokedy v niečom vyvíjajú veľkú energiu. Vedia, že svet nezmenia a preto idú cestou najmenšieho odporu. Nepríjemné veci odsúvajú tak dlho, ako sa len dá. Nemajú túžbu niečo dosahovať a o niečo usilovať. Vyhýbajú sa konfliktom. Keď sa ale k niečomu odhodlajú, stane sa to pre nich prekvapivo jasnosťou. Vedia čo konať a aj to vykonajú. Detailnejší popis všetkých pováh nájdete na Inkyho stránkach: http://www.inky.host.sk
Dilema: Znižovanie sa, falošná skromnosť a strach ukázať sa. Neupozorňovať na seba.
Koreň hriechu: Lenivosť. Pohodlnosť a slabá vôľa k činnosti.
Pasce: Lenivosť a pohodlnosť. "To predsa nestojí za námahu !" Nebrať veci príliš vážne.
Obranný mechanizmus: Umŕtvenie. Necítia sa dosť silné na požiadavky života a preto sa častejšie než iní utiekajú k stimulácií "cigaretkou", "pohárikom" a podobne.
Obrat a vykúpenie: Bezpodmienečná láska. Zažiť, že sú dôležité, žiadané, že majú čo dať.
Životné poslanie: Prekonanie cynizmu a skepticizmu voči sebe a svetu. Naučiť sa vystupovať srdnato.